Jeugdfondsen Venlo

Vergoeding MBO-Studenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan alle ROC's in Nederland gelden om studenten uit minimagezinnen (inkomen tot 120% van het bijstandsniveau) de beschikking te kunnen geven over leermiddelen die noodzakelijk zijn voor het volgen van hun opleiding.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor studenten in een BOL-opleiding en die per 1 augustus 2018 jonger zijn dan 18 jaar.

Voor wat

De hulp kan bestaan uit:

  • Boeken in bruikleen geven.
  • Licenties aanschaffen.
  • Laptop: tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van de laptop.
  • Specifieke benodigdheden om de opleiding te volgen (bijvoorbeeld koksmessen voor de koksopleiding of een beautykoffer voor de opleiding tot schoonheidsspecialist) in bruikleen geven.

Hoe aanvragen:

Per ROC kan de aanmeldprocedure verschillen. Neem voor het aanmelden contact op met het ROC waar uw zoon/dochter ingeschreven is. Studenten van ROC Gilde Opleiding kunnen gebruik maken van de aanmeldlink op de website van Gilde Opleidingen  aanmeldformulier Gilde Opleidingen  De bijdrage dient door de ouder  aangevraagd te worden. Er volgt een inkomenstoets, waarna bekeken wordt of het Studentenfonds u gaat helpen.

MEER INFORMATIE EN VRAGEN:

Voor meer informatie of vragen m.b.t. studenten van Gilde Opleidingen kunt u contact opnemen met het Studentenfonds van Gilde Opleidingen studentenfonds@rocgilde.nl óf via het vragenformulier op de website:

Studenten, ingeschreven bij een ander ROC kunnen met hun vragen terecht bij deze ROC.