Jeugdfondsen Venlo

Stichting Leergeld Venlo

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is. Onze missie is: 'Alle kinderen doen mee! Want nu meedoen is straks meetellen!'

Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Venlo. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen in Venlo dezelfde kansen hebben. Wij helpen met een laptop of Chromebook, een fiets, zwemlessen of met de verjaardagsbox van Jarige Job. Ook verzorgen wij de inkomenstoets voor studenten die de MBO-BOL opleiding volgen. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen!.

Voor wie?

Wij werken voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen van 120% van het bijstandsniveau. Dit gaat om de volgende bedragen (per 1 juli 2024).

Alleenstaande ouder: Maximaal € 1570,14 per maand
Tweeouder gezin: Maximaal € 2243,05  per maand

Vanuit de stichting wordt gekeken naar het daadwerkelijk te besteden inkomen. Dus als u meer je meer verdient, maar hoge woonlasten of schulden hebt, kan het zijn dat je toch in aanmerking komt voor een bijdrage. Dan wordt samen met jou het inschrijfformulier ingevuld en wordt het netto besteedbare inkomen berekend (= het maandelijks bedrag dat minimaal nodig is voor het kopen van eten en kleding). Dit netto besteedbare inkomen vormt dan de basis voor het aanvragen van een voorziening bij Leergeld Venlo.

 

U kunt een aanvraag doen via www.leergeldvenlo.nl of stuur een mailtje met uw gegevens naar info@leergeldvenlo.nl. Wij nemen contact met u op.

Op de pagina https://www.venlo.nl/inkomensgrens-regelingen-bij-weinig-geld vindt u meer informatie over de inkomensgrenzen van verschillende doelgroepen.

Spelregels stichting Leergeld Venlo: klik hier voor de spelregels

Voor wat?

Voor het aanvragen van laptop of Chromebook, een fiets, zwemlessen en de verjaardagsbox van Jarige Job. Ook voor het uitvoeren van de inkomenstoets voor studenten van de MBO-BOL opleiding.

Er wordt door stichting Leergeld Venlo geen vergoeding verstrekt voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage,schoolreisjes, reiskosten, schoolboeken, bijlessen, huiswerkklas, overblijfkosten, reparaties, printers, I-pads, of de kosten van tweetalig onderwijs.

Bijdrage:

De bijdrage per kind kan aangevraagd worden voor:

 • fiets1: per kind (van 4 jaar t/m de brugklas) wordt een fiets verstrekt via KanDoen. Indien het kind naar de middelbare school gaat (vanaf tweede klas tot 18 jaar) kan er een aanvraag voor een (tweedehands) fiets ingediend worden (maximaal één keer in de drie jaar!)

 

 • Laptop/chromebook 2: Vanaf groep 6 kan er een aanvraag ingediend worden voor een laptop/computer (max. bijdrage € 350,-) en als het kind naar de middelbare school gaat (niet OGVO) voor een Chromebook,  met een maximale bijdrage van € 350,00 (een keer in de drie jaar!). Leerlingen die naar school gaan van het OGVO (Blariacum, Valuas en Den Hulster) ontvangen een Chromebook, via de school, in bruikleen. Deze aanvraag wordt rechtstreeks bij de school gedaan en niet (meer) via Leergeld Venlo.

 

 • Voor kinderen vanaf 5 jaar kunnen zwemlessen aangevraagd worden. Voor diploma A en B bedraagt de maximale bijdrage € 650,- (Voor diploma A en B). Alle zwembaden- en scholen in Venlo doen mee, te weten: Ezzy's, Bommetje, Klein Vink, Rodan en de Wisselslag.

 

 • Voor alle kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kan tegelijkertijd een waardebon voor een fiets en een chromebook/laptop aangevraagd worden, mits zij deze in de 2 voorgaande jaren nog niet ontvangen hebben. Dit geldt voor kinderen die een school bezoeken die niet behoort tot de OGVO (Blariacum, Valuas en Den Hulster). Bijvoorbeeld wel het Wildveld of een school buiten de gemeente Venlo. Leerlingen van het OGVO ontvangen een Chromebook in bruikleen van de school.
 •  

 • 1Voorwaarden fiets: Donatie gebeurt in natura via bemiddeling tussen Stichting Leergeld en een fietsenwinkel.
 • 2Voorwaarden computer/laptop/chromebook: kan alleen aangevraagd worden voor kinderen vanaf groep 6 van het basisonderwijs en voor kinderen op het Voortgezet Onderwijs (niet OGVO) Per twee kinderen (per gezin)wordt een computer/laptop verstrekt. Een printer en internetkosten worden niet vergoed.

 

Aanvragen:

Een aanvraag kan op meerdere manieren ingediend worden door een ouder, verzorger of hulpverlener, d.m.v.

 1. Het invullen van uw gegevens op de website www.leergeldvenlo.nl.
 2. Telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op nr.  06-21445150
 3. Of per mail naar leergeldvenlo@gmail.com
 4. En via de website www.samenvoorallekinderen.nl 

 

Tel: 06-21445150 Telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur

Wij zijn altijd via email bereikbaar:  info@leergeldvenlo.nl 

 a. Contact: Na de ontvangst van het inschrijfformulier wordt u gebeld voor een mogelijke toelichting of een vraag voor extra informatie. Dit contact vindt plaats na maximaal 5 werkdagen.

b. Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn van Stichting Leergeld op basis van bestaande voorzieningen. En van anderen, zoals gemeente of andere instanties/organisaties.                                                         

c.  Termijn: Stichting leergeld streeft ernaar om u binnen een periode van maximaal 2 weken antwoord een besluit te nemen op uw aanvraag.

 

 
Foto's: Stichting Leergeld