Jeugdfondsen Venlo

Stichting Leergeld Venlo

Stichting Leergeld Venlo probeert te voorkomen, dat kinderen niet aan verplichte binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen vanwege het inkomen van de ouders. Als dit het geval is, kan Leergeld aanvullende hulp verlenen. De ouders zelf krijgen geen geld in handen, maar Leergeld verrekent dit rechtstreeks met de leveranciers.

Voor wie?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

IN VERBAND MET DE HUIDIGE ENERGIECRISIS IS DE NORM VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN BIJDRAGE UIT STICHTING LEERGELD VENLO TOT 31-12-2022 TIJDELIJK VERHOOGD TOT 150 % VAN HET MINIMUM BIJSTANDSNIVEAU: dit betekent voor een twee-oudergezin met kinderen: 2361,04 euro en voor een-oudergezin met kinderen 1652,73 euro

 Deze verhoogde norm geldt met terugwerkende kracht tot 1 augustus  2022. Stuur een mailtje met uw gegevens naar leergeldvenlo@gmail.com. Wij nemen contact met u op.

Op de pagina https://www.venlo.nl/inkomensgrens-regelingen-bij-weinig-geld vindt u meer informatie over de inkomensgrenzen van verschillende doelgroepen.

Spelregels stichting Leergeld Venlo: klik hier voor de spelregels

Voor wat?

Schoolverlaterskamp (groep 8), fiets, computer/laptop en een eenmalige bijdrage bij de zwemlessen voor diploma A en B. 

Er wordt door stichting Leergeld Venlo geen vergoeding verstrekt voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage, reiskosten, schoolboeken, bijlessen, huiswerkklas, overblijfkosten, reparaties, printers, I-pads, of de kosten van tweetalig onderwijs.

Bijdrage:

De bijdrage per kind kan aangevraagd worden voor:

 • fiets1: per kind (van groep 1 t/m 7) wordt een tweedehands fiets verstrekt (max. bedrag 150 euro). Indien het kind naar de middelbare school gaat, kan er een aanvraag voor een nieuwe fiets (max. bedrag 300 euro)ingediend worden (een keer in de drie jaar!)

 

 • Computer/laptop/chromebook 2: Vanaf groep 6 kan er een aanvraag ingediend worden voor een laptop/computer (max. bijdrage 350 euro) en als het kind naar de middelbare school gaat voor een chromebook,  met een maximale bijdrage van € 365,00 (een keer in de drie jaar!

 

 • Voor alle kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kan tegelijkertijd een waardebon voor een fiets en een chromebook aangevraagd worden, mits zij deze in de 2 voorgaande jaren nog niet ontvangen hebben.
 • Schoolkamp groep 8: 100 % met een maximum van € 125

 

 • Als kinderen 5 jaar oud zijn, kunnen ouders een aanvraag indienen voor zwemlessen: bijdrage 650 euro voor diploma A en 150 euro voor diploma B bij zwembad de Wisselslag (Blerick), zwemschool Rodan (Venlo), Ezzys (Blerick-Boekend), Bommetje (Ulingheide Tegelen) en Klein Vink (Arcen)  

 • 1Voorwaarden fiets: Donatie gebeurt in natura via bemiddeling tussen Stichting Leergeld en een fietsenwinkel.
 • 2Voorwaarden computer/laptop/chromebook: kan alleen aangevraagd worden voor kinderen vanaf groep 6 van het basisonderwijs en voor kinderen op het Voortgezet Onderwijs. Per twee kinderen (per gezin)wordt een computer/laptop verstrekt. Een printer en internetkosten worden niet vergoed.

Aanvragen:

Een aanvraag kan op meerdere manieren ingediend worden door een ouder, verzorger of hulpverlener, d.m.v.

 1. Het invullen van uw gegevens op de website www.leergeld.nl.
 2. Of door het rechtstreeks aanvragen van een intakeformulier via coordinatorleergeldvenlo@gmail.com of leergeldvenlo@gmail.com dan wel telefonisch (donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur op nr.  06-21445150)
 3. Of door uw gegevens (naam, adres, naam en geboortedatum van alle kind(eren), netto inkomen per maand en een toelichting op de aanvraag) per brief, die voldoende gefrankeerd is, te sturen naar: Stichting Leergeld, Postbus 1910, 5900 BX te Venlo. Of per mail naar coordinatorleergeldvenlo.gmail.com
 4. En via de website www.samenvoorallekinderen.nl 

 

Tel: 06-21445150 (alléén bereikbaar op DONDERDAGOCHTEND tussen 10 en 12 uur)

Wij zijn altijd via email bereikbaar: coordinatorleergeldvenlo@gmail.com en leergeldvenlo@gmail.com 

 a. Huisbezoek en inventarisatie: Bij gezinnen die Leergeld om hulp vragen wordt tijdens een persoonlijk gesprek de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.         

b. Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.                                                         

c. Stichting leergeld streeft ernaar om u binnen een periode van maximaal 2 weken antwoord te geven op uw aanvraag.

 

 
Foto's: Stichting Leergeld