Jeugdfondsen Venlo

Stichting Leergeld Venlo

Stichting Leergeld Venlo probeert te voorkomen, dat kinderen niet aan verplichte binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen vanwege het inkomen van de ouders. Als dit het geval is, kan Leergeld aanvullende hulp verlenen. De ouders zelf krijgen geen geld in handen, maar Leergeld verrekent dit rechtstreeks met de leveranciers.

Voor wie?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Spelregels stichting Leergeld Venlo:

klik hier voor de spelregels

De regels van Leergeld Venlo kunnen afwijken van die van Leergeld Nederland. De regels van Leergeld Venlo hebben voorrang op die van Leergeld Nederland.

Voor wat?

Schoolverlaterskamp (in groep 8), verplichte schoolreizen, fiets, computer/laptop en een eenmalige bijdrage bij de zwemlessen voor diploma A. 

Bijdrage:

De bijdrage per kind bedraagt MAXIMAAL 300 EURO PER JAAR (uitgezonderd zwemlessen ) en kan aangevraagd worden voor:

 • fiets1: per kind (vanaf groep 5) wordt een tweedehands fiets verstrekt (max. bedrag 150 euro). Indien het kind naar de middelbare school gaat, kan er een aanvraag voor een nieuwe fiets ingediend worden (een keer in de drie jaar!).
 • Computer/laptop/chromebook: Vanaf groep 6 kan er een aanvraag ingediend worden voor een laptop/computer en als het kind naar de middelbare school gaat voor een chromebook,  met een maximale bijdrage van € 300 (een keer in de drie jaar!)
 • Voor alle kinderen die de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school, kunnen een waardebon voor een fiets en een chromebook aangevraagd worden, mits zij deze in de 2 voorgaande jaren nog niet ontvangen hebben.
 • Verplichte schoolreizen: er wordt 25% vergoed met een maximum van € 125
 • Schoolkamp groep 8: 100 % met een maximum van € 200
 • Bijdrage bij de zwemlessen3 voor diploma A: maximaal € 450 per kind. 

 

 • 1Voorwaarden fiets: loopafstand tussen woonplaats en school is alleen voor kinderen van groep 1 t/m groep 4 ten minste 1,5 km.  Donatie gebeurt in natura via bemiddeling tussen Stichting Leergeld en een fietsenwinkel.
 • 2Voorwaarden computer/laptop/chromebook: kan alleen aangevraagd worden voor kinderen vanaf groep 6 van het basisonderwijs en voor kinderen op het Voortgezet Onderwijs. Per twee kinderen (per gezin)wordt een computer/laptop verstrekt. Een printer en internetkosten worden niet vergoed.
 • 3Als kinderen 5 jaar oud zijn kunnen de ouders een aanvraag indienen voor zwemlessen. De lessen kunnen genomen worden bij zwembad de Wisselslag, Fitfocus, zwemschool Bommetje, zwembad Klein Vink en Zwemschool Rodan.

 Via de website www.allekinderendoenmee.nl kunt u de aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo, stichting Leergeld Venlo, stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp ook indienen.

Aanvragen:

Een aanvraag kan op meerdere manieren ingediend worden door een ouder, verzorger of hulpverlener, d.m.v.

 1. Door het invullen van uw gegevens op de website www.leergeld.nl.
 2. Of door het rechtstreeks aanvragen van een intakeformulier via coordinatorleergeldvenlo@gmail.com dan wel telefonisch (06-21445150), zodat u dit per mail of post zal worden toegezonden.
 3. Of door uw gegevens (naam, adres, naam en geboortedatum van alle kind(eren), netto inkomen per maand en een toelichting op de aanvraag) per brief, die voldoende gefrankeerd is, te sturen naar: Stichting Leergeld, Postbus 1910, 5900 BX te Venlo. Of per mail naar coordinatorleergeldvenlo.gmail.com

 

Tel: 06-21445150 (alléén bereikbaar op DONDERDAGOCHTEND tussen 10 en 12 uur)

Wij zijn altijd via email bereikbaar: coordinatorleergeldvenlo@gmail.com 

 a. Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden indien nodig, thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.         

b. Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.                                                         

Stichting leergeld streeft ernaar om u binnen een periode van maximaal 2 weken antwoord te geven op uw aanvraag.

 

* De regels van Leergeld Venlo kunnen afwijken van die van Leergeld Nederland. De regels van Leergeld Venlo hebben voorrang op die van Leergeld Nederland.
Foto's: Stichting Leergeld