Jeugdfondsen Venlo

Stichting Leergeld Venlo

Stichting Leergeld Venlo probeert te voorkomen, dat kinderen niet aan verplichte binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten kunnen deelnemen vanwege het inkomen van de ouders. Als dit het geval is, kan Leergeld aanvullende hulp verlenen. De ouders zelf krijgen geen geld in handen, maar Leergeld verrekent dit rechtstreeks met de leveranciers.

Voor wie?

Kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Voor wat?

Schoolverlaterskamp (in groep 8), verplichte schoolreizen, fiets, computer/laptop en een eenmalige bijdrage bij de zwemlessen voor diploma A. 

Bijdrage:

De bijdrage per kind bedraagt maximaal 300 euro (uitgezonderd zwemlessen ) en kan aangevraagd worden voor:

  • fiets1 en computer/laptop2: per kind wordt één keer per drie jaar een fiets en één keer per drie jaar een laptop/computer met een maximale bijdrage van € 300 verstrekt. Voor een 16-jarig kind wordt 2/3 van de maximale bijdrage betaald (€ 200) en bij een 17-jarig kind 1/3 van de maximale bijdrage (€ 100)
  • Verplichte schoolreizen: er wordt 25% vergoed met een maximum van € 125
  • Schoolkamp groep 8: 100 % met een maximum van € 200
  • Bijdrage bij de zwemlessen3 voor diploma A: eenmalige bijdrage van maximaal € 450 per kind. Indien dit bedrag niet toereikend blijkt om het diploma A te halen, moeten ouder(s) zelf het extra lesgeld bekostigen.

 

  • 1Voorwaarden: loopafstand tussen woonplaats en school is ten minste 1,5 kim en het kind heeft de fiets dagelijks nodig voor het gebruik van en naar school. Donatie gebeurt in natura via bemiddeling tussen Stichting Leergeld en een fietsenwinkel.
  • 2Voorwaarden: kan alleen aangevraagd worden voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor kinderen op het Voortgezet Onderwijs. Per twee kinderen (per gezin)wordt een computer/laptop verstrekt. Een printer wordt niet vergoed.
  • 3Als kinderen 5 jaar oud zijn kunnen de ouders een aanvraag indienen voor zwemlessen. De lessen kunnen genomen worden bij zwembad de Wisselslag, Fitfocus, zwemschool Bommetje, zwembad Klein Vink en Zwemschool Rodan.

 

Aanvragen:

Een aanvraag kan ingediend worden door een ouder, verzorger of hulpverlener, d.m.v.

  • het invullen van de gegevens op de website,
  • aanvragen van een intakeformulier via coordinatorleergeldvenlo@gmail.com
  • gegevens (naam, adres, naam en geboortedatum van alle kind(eren), netto inkomen per maand en een toelichting op de aanvraag) per brief, die voldoende gefrankeerd is, te sturen naar: Stichting Leergeld, Postbus 1910, 5900 BX te Venlo. Of per mail naar coordinatorleergeldvenlo.gmail.com

 

Tel: 06-21445150 (alléén bereikbaar op DONDERDAGOCHTEND tussen 10 en 12 uur)

Email: coordinatorleergeldvenlo@gmail.com

 a. Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden indien nodig, thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.         

b. Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.                                                         

Stichting leergeld streeft ernaar om u binnen een periode van maximaal 8 weken antwoord te geven op uw aanvraag.

 Spelregels Stichting Leergeld

Klik hier voor de spelregels.

 
* De regels van Leergeld Venlo kunnen afwijken van die van Leergeld Nederland. De regels van Leergeld Venlo hebben voorrang op die van Leergeld Nederland.
Foto's: Stichting Leergeld