Jeugdfondsen Venlo

Vergoeding MBO-Studenten

Op 1 augustus 2021 treedt het vernieuwde Studentenfonds in werking, als gevolg van een wijziging in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het Studentenfonds bestaat al een aantal jaren. Nieuw is dat de doelgroep die er gebruik van kunnen maken iets worden uitgebreid. Het doel blijft hetzelfde: voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het (ver)volgen van een mbo-bol opleiding.

Voor wie

  • BOL studenten met aantoonbaar onvoldoende financiele middelen. Een inkomenstoets wordt uitgevoerd i.s.m. Stichting Leergeld.
  • BOL studenten reeds in een opleiding, die als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, handicap of familieomstandigheden) aantoonbaar studievertraging oplopen en geen recht (meer) hebben op een basisbeurs. Dit is niet leeftijdsgebonden.
  • Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk inzetten in het belang van de school en financieel nadeel ondervinden, omdat ze niet of minder kunnen bijverdienen.
  • Studenten die lid zijn van de Studentenraad.

Let op: Studenten, die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouders zijn en een BOL-Opleiding volgen krijgen studiefinanciering! Uit deze inkomsten en eventuele inkomsten uit werk kunnen de onderwijsbenodigdheden betaald worden. Is de student van mening, dat het financieel echt niet lukt, dan kan samen met het Studentenfonds gekeken worden of er geholpen kan worden. Er zal in dit geval altijd eerst een inkomenstoets worden uitgevoerd.

Voor wat

Het Studentenfonds kan boeken en andere leermiddelen (zoals Licenties of beroepskleding), of een laptop (mee) financieren. Dat wordt samen met de student afgestemd, zo wordt het voorschotbedrag minimaal gehouden.

In het geval van studievertraging of maatschappelijk inzet is de vergoeding maatwerk en gebaseerd op het wettelijk minimum (jeugd) uurloon voor de periode waarin de vertraging of de maatschappelijke activiteit plaatsvindt. De Commissie Studentenfonds zal de aanvraag beoordelen.

Hoe aanvragen:

Neem voor het aanmelden bij het Studentenfonds, contact op met het ROC waar uw zoon/dochter staat ingeschreven. Studenten van Gilde Opleidingen  kunnen gebruik maken van de aanmeldlink op de website van Glde Opleidingen aanvraagformulier Gilde Opleidingen of  een email sturen naar studentenfonds@rocgilde.nl 

Daarnaast dienen de ouders/verzorgers zelf de aanvraag te doen bij de Stichting Leergeld die in hun gemeente actief is (dit moet ieder schooljaar opnieuw). Dat kan via de website van de Stichting Leergeld https://www.leergeld.n./doe-een-aanvraag/ Stichting Leergeld toetst dan het inkomen. Op grond hiervan, ontvangen ouders/verzorgers een verklaring. Deze verklaring moet door de student gemaild worden naar het Studentenfonds van het ROC waar hij/zij staat ingeschreven en daarna wordt bekeken of het Studentenfonds gaat helpen.

 MEER INFORMATIE EN VRAGEN:

Studenten van Gilde Opleidingen kunnen contact opnemen met het Gilde Studentenfonds via het vragenformulier op de website van Gilde Opleidingen  studentenfonds@rocgilde.nl Keuze: "ik wil een vraag stellen"of via studentenfonds@rocgilde.nl  Studenten die staan ingeschreven bij een ander ROC, kunnen daar met hun vragen terecht.