Jeugdfondsen Venlo

Stadspas Venlo

STADSPAS Venlo (participatieregeling voor minima):

Ouders met een laag inkomen hebben vaak geen geld om hun kind een keer naar de film of het zwembad te laten gaan. Daarnaast heeft ieder kind dat zorg moet ontvangen een identiteitsbewijs nodig.

Voor wie?

Iedereen in het gezin met kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Voor wat?

 • een keer naar het theater, de bioscoop, concerten, evenementen, beurzen, attractieparken
 • eenmalige overige uitstapjes
 • kosten buitenschoolse activiteiten
 • abonnement van de bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de bibliotheek
 • zwemabonnement
 • aanvulling, indien nodig, op de vergoeding voor zwemlessen voor diploma A die via Stichting Leergeld tot maximaal € 450,00 eenmalig worden vergoed. Zie hiervoor: Stichting Leergeld Venlo

Bijdrage?

 • Het bedrag is € 100 per gezinslid per jaar.
 • De ouder vraagt eerst een pas aan via https://www.venlo.nl/stadspas-venlo 
 • Wanneer er een toekenning komt, ontvangt ieder gezinslid een eigen pas, met daarop een bedrag van 100 euro.
 • Op de website https://stadspasvenlo.nl/aanbieders/participatie-minima/ kunt u zien, waar u kunt betalen met de Stadspas Venlo.
 • U dient ieder jaar opnieuw een tegoed aan te vragen. Er wordt dan op de pas, die u al in uw bezit hebt, opnieuw een bedrag ad. 100 euro gezet.
 • Kinderen kunnen met de Stadspas Venlo geen contributies van sportverenigingen en/of cultuurinstellingen betalen, hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo.
 • Het saldo dat op 31 december niet gebruikt is en nog op het pasje staat, vervalt.

 

ID-kaart:

Een keer per vijf jaar kan men een tegoedbon aanvragen voor verlenging ID-kaart óf terugbetaling verlenging verblijfsvergunning. Deze vergoeding kan bovenop de vergoeding van € 100 aangevraagd worden.

Aanvragen:

De vergoeding kan door de ouder aangevraagd worden via een formulier op https://www.venlo.nl/kindpakket  Het geprinte formulier inclusief de benodigde documenten kunnen gestuurd/afgegeven worden bij het werkplein van de gemeente Venlo Hanzeplaats 1, Venlo Venlo - Postbus 3434, 5902 RK Venlo) ov.v. aanvraag vergoeding identiteitskaart.

Contactgegevens:

Bellen naar 14-077 en vragen naar de medewerker Participatieregeling minima

Info:

Het totaalpakket aan regelingen, het "Kindpakket" vindt u op www.venlo.nl/kindpakket