Jeugdfondsen Venlo

Stadspas Venlo

Participatiregeling voor minima middels STADSPAS Venlo  en aanvragen ID bewijs en verlenging verblijfsvergunning.

Ouders met een laag inkomen hebben vaak geen geld om hun kind een keer naar de film of het zwembad te laten gaan. Daarnaast heeft ieder kind dat zorg moet ontvangen een identiteitsbewijs nodig.

Voor wie?

Iedereen in het gezin met kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders een inkomen hebben tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

Voor wat?

 • entree voor het theater, de bioscoop, concerten, evenementen, beurzen
 • eenmalige overige uitstapjes
 • kosten buitenschoolse activiteiten
 • abonnement van de bibliotheek of kosten voor gebruik van faciliteiten van de bibliotheek
 • zwemabonnement
 • aanvulling, indien nodig, op de vergoeding voor zwemlessen voor diploma A en B die via Stichting Leergeld tot maximaal € 650,00 eenmalig worden vergoed. Zie hiervoor: Stichting Leergeld Venlo

Bijdrage?

 • Het bedrag is € 100 per gezinslid per jaar.
 • De ouder vraagt eerst een pas aan via https://www.venlo.nl/stadspas-venlo 
 • Wanneer er een toekenning komt, ontvangt ieder gezinslid een eigen pas, met daarop een bedrag van 100 euro.
 • Op de website https://stadspasvenlo.nl/aanbieders/participatieregeling/ kunt u zien, waar u kunt betalen met de Stadspas Venlo.
 • U dient ieder jaar opnieuw een tegoed aan te vragen. Er wordt dan op de pas, die u al in uw bezit hebt, opnieuw een bedrag ad. 100 euro gezet.
 • Kinderen kunnen met de Stadspas Venlo geen contributies van sportverenigingen en/of cultuurinstellingen betalen, hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo.
 • Het saldo dat op 31 december niet gebruikt is en nog op het pasje staat, vervalt.

Contact: Bellen naar 14-077 en vragen naar de medewerker die de aanvragen beoordeeld van de bijdrage voor particpatieregeling voor minima.

Info: https://www.venlo.nl/stadpas-venlo

Het totaalpakket aan regelingen, het "Kindpakket" vindt u op www.venlo.nl/kindpakket

Aanvragen ID kaart en verlenging verblijfsvergunning

Voor Wie? 

Kinderen van 0 tot 18 jaar, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm.

Voor Wat?

Ouders kunnen één keer per 5 jaar een tegoedbon aanvragen voor verlenging van een verblijfsvergunning of het aanschaffen van een ID-kaart voor kinderen. Pasfoto's zijn voor eigen rekening. Verlies of diefstal wordt niet vergoedt.

Bijdrage:

De tegoedbon voor een ID-kaart vraagt u aan, voordat u de ID kaart aanvraagt bij de gemeente. Heeft u de tegoedbon ontvangen, maak dan een afspraak bij de gemeente voor het document. Wanneer u een verlenging van het verblijfsdocument nodig heeft, vraagt u eerst het document aan. Met het betalingsbewijs vraagt u daarna bij de gemeente de vergoeding aan (dus eerst aanschaffen en daarna geld terugvragen).

Aanvragen:

de aanvraag kan ingediend worden via het invullen van het formulier dat u vindt op https://www.venlo.nl/kindpakket-ieder-kind-kan-meedoen.

Contact: bellen naar 14-077 en vragen naar de medewerker die de aanvragen beoordeeld van de bijdrage voor participatieregeling voor minima.