Jeugdfondsen Venlo

Leergeld Spelregels

Spelregels Stichting Leergeld

Een bijdrage vanuit stichting Leergeld Venlo moet, indien van toepassing, ieder jaar opnieuw aangevraagd worden

Betalingen geschieden rechtstreeks met winkels en zwemscholen. U ontvangt zelf geen geld van Leergeld.

Het maximaal uit te keren bedrag is € 300,- per kind (van groep 8 tot 18 jaar) en € 150,- per kind (van 4 jaar t/m groep 7), per jaar  voor een fiets, € 350,-  voor een laptop/Chromebook en € 650,- voor zwemlessen voor het behalen van diploma A en B.

Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.

Voor de inkomenstoets heeft Stichting Leergeld een actueel inkomensoverzicht nodig (een loonstrook of uitkeringsoverzicht), een eventueel schuldenoverzicht en een eventueel overzicht van de kindalimentatie.

ER WORDEN DOOR STICHTING LEERGELD VENLO GEEN VERGOEDINGEN VERSTREKT VOOR:

  • REISKOSTEN en SCHOOLREIZEN

  • SCHOOLBOEKEN

  • BIJLESSEN

  • HUISWERKKLAS

  • OVERBLIJFKOSTEN

  • VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

  • REPARATIES.

Foto's: Jeugdsportfonds en Karin de Jonge