Jeugdfondsen Venlo

Leergeld Spelregels

Spelregels Stichting Leergeld

Een bijdrage vanuit stichting Leergeld Venlo moet, indien van toepassing, ieder jaar opnieuw aangevraagd worden

Betalingen geschieden rechtstreeks met winkels en zwemscholen. U ontvangt zelf geen geld van Leergeld.

De voorzieningen die aangevraagd kunnen worden zijn een fiets voor kinderen van 4 tot 18 jaar; zwemlessen, diploma A en B voor kinderen van 5 tot 18 jaar en een laptop/Chromebook voor kinderen vanaf groep 6. Leerlingen van het Blariacum, Den Hulster en Valuas ontvangen een Chromebook vanuit de school.

Er kan voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.

Voor de inkomenstoets heeft Stichting Leergeld een actueel inkomensoverzicht nodig (een loonstrook of uitkeringsoverzicht), een eventueel schuldenoverzicht en een eventueel overzicht van de kindalimentatie.

ER WORDEN DOOR STICHTING LEERGELD VENLO GEEN VERGOEDINGEN VERSTREKT VOOR:

  • REISKOSTEN en SCHOOLREIZEN

  • SCHOOLBOEKEN

  • BIJLESSEN

  • HUISWERKKLAS

  • OVERBLIJFKOSTEN

  • VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

  • REPARATIES.

Foto's: Jeugdsportfonds en Karin de Jonge