Jeugdfondsen Venlo

Leergeld Spelregels

Spelregels Stichting Leergeld

Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht behandeld.

Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we, indien nodig, bij u thuis langs. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u.

Een bijdrage vanuit stichting Leergeld Venlo moet, indien van toepassing, ieder jaar opnieuw aangevraagd worden

Betalingen geschieden rechtstreeks met scholen, winkels en zwemscholen. U ontvangt zelf geen geld van Leergeld.

Kampen waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen en die geen deel uitmaken van de schoolsetting komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het maximaal uit te keren bedrag is € 300 per kind, per jaar  voor een fiets, 350 euro voor een computer/laptop en € 650 voor zwemlessen voor het behalen van diploma A en 150 euro voor het behalen van diploma B.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

U moet de intermediair van Leergeld ervan overtuigen dat u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De intermediair zal u daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden; de intermediair zal u vragen een kopie hiervan mee te geven.

ER WORDEN DOOR STICHTING LEERGELD VENLO GEEN VERGOEDINGEN VERSTREKT VOOR:

  • REISKOSTEN

  • SCHOOLBOEKEN

  • BIJLESSEN

  • HUISWERKKLAS

  • OVERBLIJFKOSTEN

  • VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

  • REPARATIES.

Foto's: Jeugdsportfonds en Karin de Jonge