Jeugdfondsen Venlo

Jeugdfonds Sport & Cultuur


Niet alle gezinnen hebben genoeg geld om hun kinderen te laten sporten of mee te laten doen met cultuuractiviteiten.  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo zorgt ervoor dat deze kinderen toch kunnen meedoen, door het betalen van de contributie van de sportvereniging of cultuurinstelling.

Het JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR VENLO is er voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of mee kunnen doen met kunst- en cultuuractiviteiten. Van de ouder(s) wordt verwacht, dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en bij de cultuuractiviteiten.

Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel (een deel van) de benodigde kleding/schoeisel rechtstreeks aan de vereniging/cultuuraanbieder/winkel.

 Op de pagina https://www.venlo.nl/inkomensgrens-regelingen-bij-weinig-geld vindt u informatie over de inkomensgrenzen van de verschillende doelgroepen.

BENT U ZELFSTANDIGE EN ZIT HET FINANCIEEL EVEN TEGEN? DURF HULP TE VRAGEN! Steeds meer bedrijven en ondernemers stoppen vanwege de combinatie van arbeidsmarkt, regeldruk en opgelopen (corona)schulden. Mocht u in de situatie zitten dat er geldzorgen zijn, schroom niet, maar benut de hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo! Neem voor meer informatie contact op met venlo@jeugdfondssportencultuur.nl 

Op de website www.samenvoorallekinderen.nl kan informatie gevonden worden over Jeugdfonds Sport & Cultuur, stichting Leergeld, Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo
Riet Goosen
T: 06-11414736
E: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl

Ga direct naar:

- Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo?
- Voor welke sporten kun je een vergoeding aanvragen?
- Voor welke culturele activiteiten kun je een vergoeding aanvragen?
- Hoe dien je een aanvraag in?
- Waarom is sport en cultuur belangrijk?Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo?

Deze regeling geldt voor kinderen uit de gemeente Venlo van 0 tot 21 jaar, die opgroeien in gezinnen die  moeten leven van een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering, schulden, ZZP'ers, werkende armen, gescheiden ouders of als er andere redenen zijn, waarom ouders de sport/cultuuractiviteiten niet kunnen betalen.


Voor welke sporten kun je een vergoeding aanvragen?

Voor de volgende SPORTEN kan bij het Jeugdfonds Sport een vergoeding aangevraagd worden:

Overige sporten: turnen, freerunning, atletiek, paardrijden, enz.

Watersport: zwemmen, LET OP: GEEN ZWEMLESSEN (zie hiervoor Stichting Leergeld Venlo)

Balsporten: voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal

Verdedigingssporten, Fitness

Racketsport: tennis, badminton, squash


Bijdrage: maximaal 350 euro per jaar, waarvan maximaal 75 euro voor sportbenodigheden.

 


Voor welke culturele activiteiten kun je een vergoeding aanvragen?

Voor de volgende CULTURELE ACTIVITEITEN kan bij het Jeugdfonds Cultuur een vergoeding aangevraagd worden:

Een muziekinstrument leren bespelen / Alle vormen van dans / Scouting / Waterscouting / Ruiterscouting / Toneelles/Musicalles/Zangles


Bijdrage: maximaal 500 euro per jaar, waarvan maximaal 55 euro voor cultuurbenodigheden.

 


Hoe dien je een aanvraag in?

Ouders/verzorgers en kinderen, sportverenigingen en cultuuraanbieders,  kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor moet door de ouder(s)/verzorger(s) altijd eerst contact opgenomen worden met een contactpersoon JFSC (een intermediair). Een intermediair moet zich hiervoor aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl  

Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis-, voortgezet onderwijs), jeugdhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker. 

Nadat het kind een sport- en/of cultuurinstelling heeft uitgezocht en het kind kan binnen 3 weken starten, kan de ouder een aanvraag in laten dienen door een intermediair. Alvorens de aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de ouder(s). Dit zijn contactgegevens, naam sport- of cultuurinstelling en welke sport of cultuurattributen nodig zijn. Heeft het kind een stadspas, vul dan bij de aanvraag het persoonlijke stadspasnummer van het kind in. Heeft het kind geen stadspas, dan is een financiële motivatie van de aanvraag verplicht.

Het is toegestaan om voor alle kinderen (behorend tot de doelgroep) uit een gezin een aanvraag in te dienen.

De beoordeling van een aanvraag geschiedt door de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo. 

Belangrijk:

De sport/cultuuractiviteit moet een structureel karakter hebben (1 jaar)

Kinderen mogen in dezelfde periode gebruik maken van een sport- én een cultuurbijdrage!

Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden!

Het is niet mogelijk om een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan te vragen voor sport/cultuuractiviteiten die niet in Nederland beoefend worden.

Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling genomen. 

Een vergoeding voor attributen wordt als voucher uitgegeven en kan binnen 4 maanden bij de opgegeven winkel worden besteed. Een losse aanvraag voor enkel attributen wordt niet in behandeling genomen!

Er kan alleen een aanvraag ingediend worden voor verenigingen/cultuurinstellingen waar het kind niet op een wachtlijst komt. Het kind moet na een goedgekeurde aanvraag meteen kunnen starten.

De vergoedingen worden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo rechtstreeks betaald aan de sport- en cultuurverenigingen en aan de aangesloten winkels.

 

Waarom is sporten belangrijk?

Door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. Ook komen kinderen in contact met andere kinderen en leren ze zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels en gedragsvormen, die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sport betekent voor kinderen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint tevens de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd.


Waarom is cultuur belangrijk?

Meedoen aan culturele activiteiten is expressie geven aan wie je bent en hoe je je voelt. Kinderen die hun creativiteit mogen ontwikkelen, worden sterker en weerbaarder. Als ze een muziekinstrument leren bespelen, lezen ze gemakkelijker en ontwikkelen ze ook hun analytisch vermogen. Kinderen die samen dansen of toneelspelen, maken nieuwe vrienden en ontwikkelen sociale vaardigheden. Kinderen die aan kunst doen, leren om samen te werken en zich te concentreren. Doorzetten en luisteren zijn vaardigheden die je als vanzelf opdoet. Door je creativiteit te ontwikkelen, leer je omgaan met de steeds veranderende wereld. Dat is belangrijk voor een gezond, succesvol en gelukkig leven.

Het totaalpakket aan Venlose regelingen, het "Kindpakket",  vindt u op www.venlo.nl/kindpakket


 

Foto's: Jeugdsportfonds en Karin de Jonge