Jeugdfondsen Venlo

Jeugdfonds Cultuur Venlo

Het Jeugdfonds Cultuur Venlo vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in Venlo meedoen met kunst- en cultuuractiviteiten. Het mag niet zo zijn dat kinderen door hun financiële thuissituatie niet kunnen meedoen bij bijvoorbeeld een toneelclub, dansschool, scouting of muziekschool. Het Jeugdfonds Cultuur Venlo helpt ouders die dit niet kunnen betalen een handje.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 t/m 18 jaar, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen

Voor wat?

Voor de volgende culturele activiteiten kan bij het Jeugdfonds Cultuur een bijdrage aangevraagd worden voor de contributie voor bijvoorbeeld:

 • Muzieklessen
 • Danslessen
 • Scouting
 • Toneellessen

 Let op: het moet gaan om structurele lessen of activiteiten. Voor losse lessen geeft het Jeugdfonds Cultuur geen vergoeding.

Bijdrage:

Maximaal € 450 per jaar, waarvan maximaal € 50 voor cultuurbenodigheden.

Aanvragen:

 • Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur Venlo. Hiervoor moet contact opgenomen worden met een intermediair, dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker.
 • Om een aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de ouder(s). Dit zijn contactgegevens, naam cultuurinstelling en welke cultuurattributen minimaal nodig zijn én een financiële motivatie. 
 • Het is toegestaan om voor alle kinderen (behorend tot de doelgroep) uit een gezin een aanvraag in te dienen. De beoordeling van een aanvraag geschiedt door de coordinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo.
 • De cultuuractiviteit moet een structureel karakter hebben (1 jaar)
 • Kinderen mogen in dezelfde periode gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en van het Jeugdfonds Cultuur
 • Een bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Het is niet mogelijk om een bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur aan te vragen voor cultuuractiviteiten die niet in Nederland beoefend worden.
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling genomen

 

Contact:

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

Riet Goosen

Tel: 06-54787379  /  email: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl

Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl 

 Het totaalpakket aan Venlose regelingen, het "Kindpakket" vindt u op www.venlo.nl/kindpakket

 

Waarom is cultuur belangrijk?

Meedoen aan culturele activiteiten is expressie geven aan wie je bent en hoe je je voelt.Kinderen die hun creativiteit mogen ontwikkelen, worden sterker en weerbaarder. Als ze een muziekinstrument leren bespelen, lezen ze gemakkelijker en ontwikkelen ze ook hun analytisch vermogen. Kinderen die samen dansen of toneelspelen, maken nieuwe vrienden en ontwikkelen sociale vaardigheden. Kinderen die aan kunst doen, leren om samen te werken en zich te concentreren. Doorzetten en luisteren zijn vaardigheden die je als vanzelf opdoet. Door je creativiteit te ontwikkelen, leer je omgaan met de steeds veranderende wereld. Dat is belangrijk voor een gezond, succesvol en gelukkig leven.

 Ga naar de landelijke site voor meer informatie

Foto's: Karin de Jonge