Jeugdfondsen Venlo

Jeugdfonds Sport Venlo

Het JEUGDFONDS SPORT VENLO is er voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laten gaan.

Voor wie?

Deze regeling geldt voor kinderen uit de gemeente Venlo van 4 tot en met 18 jaar, die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Voor wat?

Voor de volgende sporten kan bij het Jeugdfonds Sport Venlo een vergoeding aangevraagd worden:

 • Balsporten: voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal
 • Verdedigingsporten
 • Watersport: zwemmen, let op: geen zwemlessen
 • Racketsport: tennis, badminton, squash
 • Overige sporten: turnen/gymnastiek, freerunning, atletiek, schaatsen
 • Fitness.

 

Bijdrage:

Maximaal € 225 per jaar, waarvan maximaal € 75 voor sportbenodigheden.

 Aanvragen:

 • Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Hiervoor moet contact opgenomen worden met een intermediair, dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, huisarts of een maatschappelijk werker.
 • Om een aanvraag in te dienen heeft de intermediair informatie nodig van de ouder(s). Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributien minimaal nodig zijn én een financiele motivatie.
 • Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De beoordeling van de aanvraag geschiedt door de coordinator van het Jeugdfonds Sport Venlo.
 • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter.
 • Kinderen mogen in dezelfde periode gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en het Jeugdfonds Cultuur.
 • De sportactiviteit moet vallen onder het begrip sportbeoefening in groepsverband, met een structureel karakter.
 • Een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden.
 • Het is niet mogelijk om een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport te ontvangen voor sporten die niet in Nederland beoefend worden.
 • Er worden geen aanvragen met terugwerkende kracht in behandeling genomen.

 

Waarom sporten?

Door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. Ook komen kinderen in contact met andere kinderen en leren ze zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels en gedragdvormen, die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sport betekent voor kinderen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint tevens de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd.

Coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

Riet Goosen

Tel: 06-54787379 / email: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl

www.jeugdfondsenvenlo.nl

Het totaalpakket aan regelingen, het "Kindpakket" vindt u op www.venlo.nl/kindpakket

Foto's: Jeugdsportfonds en Karin de Jonge